Focus on Benefits

Freelance Finance Management

Een inspirerende visie uitwerken, maar dan....

               


Strategy formulation

 "Great things are not done by impulse, but by a series of small things brought together"
Vincent Van Gogh

Een inspirerende visie of een toelichting over een "burning platform" zonder een vervolg met een gestuurd veranderproces is zinloos.

Veranderinitiatieven blijven in veel organisaties vaak los van de nieuwe visie, bottom-up vanuit de afdelingen ter tafel komen. Het zijn vaak al lang levende wensen, opborrelende ideeën en vooral ook de "moetjes" die de belangrijke claims blijven leggen op de resources.

Wordt met een dergelijke bottom-up aanpak ook een samenhangende invulling gegeven aan de strategie. En wie staan er dan feitelijk aan het roer?


Strategy execution

 "Execution is the only strategy that the consumer ever sees"
M.Porter

Organisaties met volwassen Portfolio Management zijn in staat, voor de troepen uit, veranderprogramma's te starten die top-down de invulling van de strategie geven.
Een gerichte vorm van doelensturing.
De initiatieven en projecten in het portfolio die hieraan geen bijdrage leveren vallen dan, behoudens de "must-do's", af.


Focus on Benefits

Focus on Benefits begeleidt Managementteams bij :

  • het vertalen van visie en strategie naar organisatiedoelen en benefits voor de stakeholders
  • het vaststellen van de Kritieke Succes Factoren van organisaties die de kern van de op te starten programma's en projecten vormen.
  • het inrichten van agile besturingsprocessen waarmee de organisatie snel anticipeert op veranderende omstandigheden.