Focus on Benefits

Freelance Finance Management

Leg me nou eens eenvoudig uit...

 

Portfolio/BenefitsRapportages

Vanuit de controllingfunctie is er in de rapportages vaak meer aandacht voor de "running the business" cijfers dan voor de laatste stand van zaken rond "changing the business".

Met het invoeren van Project Portfolio Management komen er betere inzichten over waar al het geld blijft rond "changing the business". Maar laat men u ook steeds zien welke vorderingen in het kwartaal zijn gemaakt bij het realiseren van de gewenste veranderingen?

Met toegepaste kennis van Benefitsmanagement bent u in staat inzichten over de bereikte (tussen-) resultaten aan uw stakeholders te presenteren.


 Benefits Map

Een eenvoudig voorbeeld van een benefitrapportage dat de samenhang van benefits bij een transformatie van een denkbeeldig transportbedrijf laat zien.


Als men in de organisatie meer over projectbudgetten, scope en tijd van de lopende projecten rapporteert dan over de te bereiken benefits is er voldoende reden hier aandacht aan te besteden.
Focus on Benefits

Focus on Benefits ontwikkelt samen met Portfoliomanagers en controllers

  • Aanvullende rapportages voor Portfolio's enprogramma's t bedrijfsdoelen en daarvan afgeleide Key Performance Indicatoren
  • Benefitmaps waarin de relatie tussen projectoutput, prestaties en benefits worden uitgewerkt.