Focus on Benefits

Freelance Finance Management

Benefits zijn de veranderingen uit de Business case...


...die door de stakeholders van de organisatie als dé reden wordt gezien om het project uit te voeren. Benefits sluiten naadloos aan op de bedrijfsdoelen.

Het omvat veel meer dan de bekende FTE-besparingen of de extra omzet.
Hoe krijgt het management helder of langlopende projecten nog bijdragen aan verwachte resultaten?

Omgevingen  veranderen snel, beleid wijzigt, er komen andere stakeholders en aannames blijken soms ook verrassend snel niet meer te kloppen

Wendbaarheid door het sturen op tussenresultaten wordt steeds belangrijker.
Een Business Case is al lang niet meer het document dat alleen gemaakt wordt voor de goedkeuring van een programma of project.

Het is de kern waar alles om draait en moet blijven draaien.Welke  rol nemen sponsors en opdrachtgevers na de goedkeuring van een programma.  Wat doet de organisatie met nieuwe inzichten van medewerkers of nadat sponsors wegvallen en game-changers opkomen?


Programma's blijven soms onverstoord verder werken aan de afgesproken deliverables. Mooi binnen budget en tijd!


Focus on Benefits

Focus on Benefits ontwikkelt samen met het management:

  • een Benefitsmodel voor een nieuw op te starten programma waarin benefits en onderlinge afhankelijkheden helder zijn
  • besturingsmodellen waarbij de benefits tijdig en flexibel aangepast worden aan voortschrijdende inzichten.
  • besturingsmodellen waarbij kristalhelder is van wie, wanneer, welke bijdrage wordt verwacht.


"Benefit Realisation Management is common sense, but not common practice"
Gerald  Bradle