Focus on Benefits

Interim Financial Management - Consultancy  

Welke stappen zet de organisatie met benefit management

Doelenvizier

Complexe programma's of projectportfolio's bestaan altijd uit een veelheid van (deel)projecten.
Ieder deelproject is gericht op een combinatie van de twee invalshoeken van het doelenvizier en valt daarmee in een van de 4 kwadranten.
Lukt dat niet dan is het voor benefitsturing raadzaam het project verder op te splitsen.
Zo'n relatief eenvoudige onderverdeling maken geeft verrassende inzichten op portfolio- of programmalevel en over de feitelijke invulling van de strategie.
      

DOELENVIZIER


Kernwoorden van deze nieuwe aanpak van benefitsturing zijn:

Eenvoud, Wendbaarheid en Omgekeerd denken.


Eenvoud

Directies, stuurgroepleden en portfolioboards krijgen vaak een 'overload'  aan detailinformatie bij een integrale aanpak. Maar hoe zorg je ervoor dat je met al die (deel)projecten ook gedurende het programma gericht blijft op het bereiken van de achterliggende doelen?
Het doelenvizier helpt de organisatie de 4 veranderdoelen voortdurend in beeld te houden en de projecten te sturen vanuit Key Performance Indicators.

Wendbaarheid

In de IT wereld is agile en scrum werken ondertussen de norm. Een steeds sneller veranderende wereld laat ons ook nauwelijks een andere keuze meer. Maar hoe blijf je als directie en opdrachtgever bij deze aanpak in control als de organisatie de zo vertrouwde projectplannen en rapportages met onderbouwingen meer en meer gaat loslaten.

Omgekeerd denken

Primair denken en werken vanuit de doelen bij complexe programma’s en portfolio’s vraagt een behoorlijke mentale draai. We zijn zo gewend primair te sturen vanuit slim bedachte businesscases, goedgekeurde budgetten, tijd en scope die uiteindelijk tot de doorgerekende resultaten zullen leiden.
Wat als je nu eens primair meet en stuurt op benefits en daarbij accepteert dat projecten, eindproducten, budget, tijd en scope hiervan steeds een afgeleide zijn.

 

Integratie business- en projectcontrol

De gebruikelijk control rond projecten levert gewoon niet meer het gewenste resultaat. En welke organisatie kan zich dat blijven permitteren? 

De bovenstaande aanpak brengt de wereld van businesscontrol en projectcontrol dichter bij elkaar. Maak de deelprojecten binnen programma's  klein en wendbaar.
Een businesscase die voortdurend aangepast wordt is straks geen zwaktebod meer maar juist dé oplossing tot overall beheersing.Focus on Benefits helpt directies, portfoliomanagers en controllers stappen te zetten met benefit management. Ook (en misschien wel juist) voor de organisaties die nog volop bezig zijn hun project portfolio management te organiseren en professionaliseren.


Focus on Benefits


Focus on Benefits adviseert:

  • bij het zetten van de concrete stappen rond Benefit management.
  • bij het ontwikkelen en inzetten van stuurinstrumenten
  • bij eigen maken van de principes van Benefit sturing